Բնագիտություն

1.Լուծել խնդիրը
Բանվորը կիրառելով 125Ն ուժ, վագոնը տեղափոխեց 80մ։ Հաշվել բանվորի կատարած աշխատանքը։
F=125Ն ուժ
S=80մ
A=F ⋅ S
125 ⋅ 80=10 000Ջ

2.Թվարկված հատկանիշներից ո՞րն է բնութագրական շաքարի համար.
1) ջրում լուծելիությունը,
2) ամրությունը,
3) էլեկտրահաղորդականությունը,
4) մետաղական փայլը:

Բնագիտություն

1Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է ջերմության և
լույսի անջատումով։

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
Որպեսզի այրումը տեղի ունենա, հարկավոր է նյութը նախապես տաքացնել մինչև համապատասխան բռնկման ջերմաստիճան։ Տարբեր նյութեր բրնկվում են տարբեր ջերմաստիճաններում, օրինակ՝ փայտը` 270 C-ում, քարածուխը՝ 350 C-ում և այլն։

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
Կա 2 պայման՝ ջերմաստիչանի իջեցում և թթվածնի մուտքի դադարեցում։
Վառվող փայտը կամ ածուխը հանգցնում են սառը ջրով, որն իջեցնում է ջերմաստիճանը և կասեցնում օդի մուտքը դեպի այրվող առարկան։

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։
Սկզբում ես կանջատեի գազը , փականը, կբացեիպատուհանները ու դռները։

Բնագիտություն

Երկրագնդի մակերևույթից դեպի վերև կամ որոշակի բարձրությունից դեպի ներքև նետված ցանկացած մարմին ընկնում է Երկրի վրա: Օրինակ. Ցած են ընկնում տերևները, ձեռքից բաց թողնված քարը, անձրևի կաթիլները, ձյան փաթիլները և այլն: Դրա պատճառը Երկրի ձգողությունն է: Այն ուժը, որով Երկիրը դեպի իրեն է ձգում  մարմինները, կոչվում է ծանրության ուժ: Ծանրության ուժն ուղղված է դեպի Երկրի կենտրոնը, հետևաբար նրա տարբեր վայրերում տարբեր ուղղություն ունի: Ծանրության ուժն նշանակվում է՝ .: Ծանրության ուժը կախված է մարմնի զանգվածից և որքան մեծ է մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը: XVII դարում անգլիացի գիտնական Իսահակ Նյուտոնն ապացուցել է, որ ոչ միայն տիեզերական, այլ բոլոր մարմիններն են փոխադարձ  ձգում իրար: Այդ երևույթն անվանվել է տիեզերական ձգողություն: Առօրյա կյանքում մենք հաճախ օգտագործում ենք «վերև», «ներքև» բառերը: Դրանք ձևավորվել են պայմանավորված ծանրության ուժի ուղղությամբ: Երկրի ձգողությամբ է պայմանավորված ևս մեկ ուժ, որն անվանում են մարմնի կշիռ: Այն ուժը, որով Երկրի ձգողության հետևանքով մարմիններն ազդում են ուղղաձիգ կախոցի կամ հորիզոնական հենարանի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ: Եվ ծանրության ուժը, և կշիռը պայմանավորված են Երկրի ձգողությամբ, սակայն դրանք տարբեր ուժեր են: Ծանրության ուժն ազդում է մարմնի վրա, իսկ կշիռը` հենարանի կամ
կախոցի վրա:

Բնագիտություն

Դասարանական 1

Պատասխանել հարցերին

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:

Դեֆորմացիա են անվանում մարմնի ձևափոխությունը:

2. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

Դեֆորմացիայի օրինակներ են առանձգական և պլաստիկ ձևափոխությունները:
Երբ որ պլաստիկ շշի վրա ուժ գործադրենք այն էլ իր ձևին հետ չի գա: Նշանակում է, դա պլաստիկ ձևափոխություն է: Իսկ եթե ռետինի վրա ուժ գործադրենք, այն որոշ ժամանակահատվածում կվերադառնա իր հին դիրքին:

3. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:

Առաձգականության ուժ անվանում են այն ուժը, որը առաջանում է մարմինների մեջ առանձգական ձևափոխության ընթացքում:

4. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:

Ոչ, առաձգականության ուժը առաջանում է միայն առանձգական ձևափոխության ընթացքում:

5. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:

Ուժ չափող սարքը ուժաչափն է:

6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Ուժը արտահայտվում է նյուտոն և կիլոնյուտոն միավորներով:

Բնագիտություն

Լուծել խնդիրները.
1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:
S=100մ
t=20վ
V=?
V=S: t 100մ:20վ=5մ/վ
2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:
S=3600կմ
V=800 կմ/ժ
t=?
t=S:V 3600կմ :800կմ/ժ=4ժ30ր

Բնագիտություն

Լուծել խնդիրները.

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:
100:20=5
2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:
3600:800=4,5 ժ

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:
s=100
v=20
t=? v
100:20=5
2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:
3600:800=4,5 ժ

Բնագիտություն

1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
Մարմինները տեղափոխումը կոչվում է մեխանիկական շարժում։

2. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը, որ բանաձևով է այն հաշվարկվում:
Արագությունը ցույց է տալիս, թե մարդը ինչքա՛ն արագ կամ դանդաղ է քայլում։
Հաշվարկվում է v = s/t բանաձևով։

3. Ո՞րն է արագության չափման միավորը:
Արագության չափման միավորներից են՝ մ/վ-ը, կմ/ժ-ն, և այլն։